Geloof in beweging

Curriculum Vitae van Jan Chr. Vaessen

Jan Chr. Vaessen

Jan Chr. Vaessen
Lutkenend 2
9462 PN Gasselte
E-mail: contact@janvaessen.nl

Personalia
Burgerlijke staat: gehuwd, vader van twee kinderen
Nationaliteit: Nederlandse
Geboortedatum: 31-03-1952
Geboorteplaats: Oldebroek

Opleidingen
1979 – 1997
Naam Instelling: Rijksuniversiteit Groningen (RuG),
Plaats: Groningen.

1970 – 1973
Naam Instelling: Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO),
Plaats: Arnhem.

1964 – 1969
Naam Instelling: Chr. Lyceum (HBS),
Plaats: Zwolle.

Overzicht van diploma’s
1979-1997
RuG

 • 1997Doctoraat Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap (Praktische Theologie)
 • 1988Kerkelijk examen en Colloqium NH-Kerk
 • 1986Doctoraal Theologie, Hoofdvak Oude Testament, Bijvakken: Liturgiewetenschap en Missiologie
 • 1983Kandidaats Theologie
 • 1980Vooropleiding Grieks/Latijn

1973
HEAO-CE
1969
HBS-A

Lidmaatschappen en cursussen
Vanaf 2005

 • gevolgde cursussen chakra-psychologie bij Anodea Judith:* Mind-body integration (Washington, 2005)
  * Realizing your dreams (Venwoude, Laagevuursche, 2006)
 • lid van ‘De Spiegel’, adviesraad Pentascope (Schitterend organiseren)
 • betrokken bij het ‘MCI (Multiple Choice Identity) project’ (onderwijsvernieuwing op Europees niveau)
 • betrokken bij het ‘Fonds Ricoeur’ in Parijs

Vanaf 1995
Lid van de ‘Societas Homiletica’ die wereldwijd opereert.
1995 – 2005
Lid van de werkgroep ‘Kerk en prediking’, die jaarlijks de Postille uitgeeft (preekschetsen).

Werkervaring
1999 – heden
Naam Instelling: Ubbo Emmius College
Plaats: Stadskanaal
Functie: Leraar Godsdienst (Mavo/Havo/Vwo) en Nederlands (vervanging bij ziekte)
Verder:

 • het geven van workshops over preekanalyse bij K.P.V., Hydepark, etc.
 • het analyseren van preken en bijbehorende coaching
 • het geven van workshops over chakrapsychologie, spiritualiteit, retoriek etc.
 • gastdocent hermeneutische homiletiek in het Doctor of Ministry Program van de Iliff School of Theology Denver, Colorado, USA

1998-1999 en 2002-2004
Naam Instelling: Kerkelijke Opleiding vanwege de Nederlands Hervormde Kerk
Plaats: RuG Groningen
Functie: Universitair docent Praktische Theologie en Homiletiek (50%)
Onderwijs: inleiding praktische theologie, theologiestudenten leren preken, begeleiden eindscripties
Onderzoek: preken in een postmoderne samenleving

1989 – heden
Naam Instelling: Nederlands Hervormde Kerk (vanaf 1-1-05 PKN)
Plaats: Hervormde gemeente in Gasselte (vanaf 1-1-06 Protestantse Gemeente te Gasselte)
Functie: Parttime predikant (6/12), alle voorkomende werkzaamheden.

1989 – 1997
Naam Instelling: Nederlands Hervormde Kerk
Plaats: Groningen, Gasselte
Functie: Promotieonderzoek aan de RuG (50%) in het kader van de Praktische Theologie c.q. de Homiletiek naar interpretatiemodellen in preken.
Promotores: prof. Dr. G.D.J. Dingemans en prof.dr. Th. M. Van leeuwen.

1979
Naam Bedrijf: Zeiltjalk De Drie Gezusters
Plaats: Muiden
Functie: Maatje van de schipper, passagiers leren zeilen op een platbodem en alle verdere voorkomende werkzaamheden.

1976 – 1979
Naam Bedrijf: Wolters Noordhoff BV
Plaats: Groningen
Functie: Marketingassistent, verkoop van schoolboeken in de exacte vakken voor het lager en middelbaar beroepsonderwijs en het voortgezet middelbaar onderwijs. Contacten met redacteuren, vertegenwoordigers en scholen.

1973 – 1976
Naam Bedrijf: Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV)
Plaats: ‘s-Gravenhage.
Functie: Opzetten, organiseren en beheren van landbouw-coöperaties (koffie en cacao) in Ivoorkust, West-Afrika. Opleiding en training van plaatselijke bevolking op het gebied van: personeelsbeleid, administratie en handelscontacten. Vervangende dienstplicht. Voertaal: Frans.

1969 – 1970
Naam Bedrijf: Holland Amerika Lijn
Plaats: Rotterdam
Functie: Bellboy (lift-, dek- en loopjongen) op de ms Nieuw Amsterdam. Cruises vanuit New York naar de Caribean en transatlantische reizen New York – Rotterdam (v.v.). voertaal: Engels

Vaardigheden
Talen:
Engels, Frans, Duits (actief/passief) Hebreeuws, Grieks, Latijn (passief).
Pc:
Ervaring met Windows XP, WordPerfect , MS Word 7.0, Power Point, Excel, Internet. etc.
Rijbewijs
BE

Doctoraalscriptie (Oude Testament)
Hermeneutische studie van Zacharia 11 (de Herdersallegorie), waarin 12 commentaren met elkaar zijn vergeleken met betrekking tot hun aanspraken op ‘waarheid’.

Dissertatie
Tussen Schrift en preek (bijbelinterpretatie in preken)
In mijn promotieonderzoek heb ik met gebruikmaking van de hermeneutiek van Paul Ricoeur een analysemodel ontwikkeld voor het analyseren van preken met betrekking tot de er in voorkomende Schriftinterpretatie. Dit analysemodel, gericht op de hermeneutische kant van de preek, wijkt sterk af van de gangbare methoden van preekanalyse, die vooral in de retoriek of het effect van preken zijn geïnteresseerd. Het ontwikkelde analysemodel spoort daarentegen interpretatiemodellen op in preken en is met medewerking van een twintigtal predikanten uit de hele breedte van de NH-Kerk getest.
Van een drietal preken zijn de uitgewerkte analyses en de bespreking ervan met de betreffende respondenten in het proefschrift Tussen Schrift en preek (Kampen, 1997) opgenomen. Tenslotte zijn nog een aantal aanbevelingen gedaan ten aanzien van een hermeneutische omgang met de Schrift, die in de eerste plaats recht doet aan de tekst en tegelijkertijd een creatieve ontmoeting van tekst en lezer bevordert, die vervolgens in preken tot uitdrukking kan worden gebracht. Het effect van de analyse is dan uiteindelijk, dat de retorische zeggingskracht van de preek wordt vergroot.

Publicaties

 • Vier preekschetsen over Ruth, in: Postille 46, Zoetermeer, 1994, p.169-180.
 • ‘Relativism and beyond’ paper voor de 31st meeting van the Academy of Homiletics in Santa Fe (USA, december 1996), opgenomen in het congresboek.
 • ‘Preaching as God’s Mission’ (Engelse tekst), commentaar op het thema van het tweejaarlijkse congres van de Societas Homiletica in Kyoto (Japan, juni 1997), opgenomen in het congresboek.
 • Tussen Schrift en preek, ontwerp van een analysemodel voor de bijbelinterpretatie in preken met gebruikmaking van de tekstuele hermeneutiek van Paul Ricoeur, Kampen, 1997.
 • ‘Tussen Schrift en preek’, hoofdartikel van Postille 50, 1998, p.9-29.
 • ‘Ontmoeting: ont-moeten, niet-moeten?’ kaderartikel mei-nummer 1998 van Voorwerk, tijdschrift voor godsdienstige vorming in school en kerk.
 • Vier preekschetsen over I en II Koningen in Postille 51, 1999, p.166-177
 • ‘Heidelberger sermon analysis and African preaching’, lezing (Engelse tekst) voor het Societas Homiletica Congres in Washington DC (USA, maart 1999), opgenomen in het congresboek.
 • ‘De predikant: voorganger of …’ bijdrage in het mei-nummer 2001 van Op Goed Gerucht
 • Preken over: Colossenzen 3:12-17; Romeinen 15:1-13; 1 Corinthe 2:12-16; Johannes 8 voor de Göttinger Predigten im Internet.
 • A Quest for Hope – Searching for ways out of postmodern nihilism into new reality (de integrale tekst in een pdf bestand)
 • ‘Dankbaarheid, de – verborgen – stimulans in een creatieve alliantie’ artikel gepubliceerd in de Great Place to Live krant van juli 2007
 • Geloof in beweging preken gehouden in 2006 – 2007 gepubliceerd op mijn weblog
 • ‘Education, spirituality and the ‘great’ existential questions’ , november 2007, gepubliceerd onder ‘Textes adressés au Fonds Ricoeur’ op de site van het Fonds Ricoeur (Parijs)
 • Le colloque à Rennes een pernoonlijke impressie van het Ricoeur congres in Rennes van 18 en 19 oktober, 2007 in Rennes, Bretagne (Frankrijk); gepubliceerd op de ‘espace chercheurs’

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: