Geloof in beweging

Preken

Preken die zijn gepubliceerd in de categorie Algemene blogposts:
In Gasselte volgen we het in de kerkdiensten oecumenisch preekrooster De Eerste Dag. Als je vanuit een preek weer terug wilt naar de lijst dan kun je klikken op de vaste pagina Preken onder Algemene blogposts in de rechter kolom. Wil je naar het actuele blog, klik dan op de titel Geloof in beweging hier boven.

  2008

 • Vertrouwen; thema: realistisch idealisme; 27 september, 2008
 • Kleur in het leven; thema: kerstnacht 2008; 27 december, 2008
 • 2009

 • Waar-de; thema: waarde scheppen in een wereld vol gebakken lucht; 14 maart, 2009
 • Inkeer; thema: veertigdagentijd, je richten op het goede leven ; 21 maart, 2009
 • Het prisma; thema: over verblindend wit licht en de kleuren van de regenboog; 28 maart, 2009
 • De stilte; thema: de stilte als basis van activiteit; 4 april, 2009
 • Het ego; thema: over gemeenschap en ego; 11 april, 2009
 • Pasen: leve de liefde; thema: geloof, hoop en liefde en de meeste van deze is de liefde; 18 april, 2009
 • De wet; thema: het bevrijdende van de wet; 17 mei, 2009
 • Spirit in Finance; thema: over liefdevolle energie die in de materie stroomt;  8 november, 2009
 • Charter of Compassion; thema: viering van het wereldwijd ondertekende ‘Charter of Compassion’; 14 november 2009
 • Er zij licht; thema: op weg naar een nieuwe wereldorde (4e advent ’09); 24 december 2009
 • En God zag dat het goed was; thema: over donkere energie en universele verbondenheid (kerstnacht ’09); 25 december 2009
 • 2010

 • De weg van je hart; thema: drie wijzen op weg naar het Messiaanse rijk; 14 januari 2010
 • Het eeuwige nu; thema: over de zachte kracht van taal; 21 februari 2010
 • Gracieuze beweging; thema: de dans van zelf en ego; 24 maart 2010
 • Pasen, kruipolie voor de ziel; thema: over de nieuwe wereldorde en onze rol daarin; 4 april 2010
 • Christuskracht;thema: Jezus; 10 mei 2010
 • Pinksteren 2010; thema: over de Geest en het innerlijke kind; 23 mei 2010
 • Een zonnestraal; thema: over idealen en de realisering daarvan; 6 juli 2010
 • Een vierluik:

 • Sociaal kapitaal; thema: denken in termen van overvloed in plaats van schaarste; 14 september 2010
 • Recht van bestaan; thema: over ego en zelf en wat die doen met ons recht van bestaan; 28 september 2010
 • Wortels van bestaan; thema: over de verrassende werking van wortels in het bestaan; 10 oktober 2010
 • Een betere wereld; thema: de gemeente van Christus in dienst van een betere wereld; 25 oktober 2010
 • En verder:

 • Als de blaadjes vallen; thema: over de verbindende energie van de liefde; 7 november, 2010
 • Verbondenheid, kern van mens zijn; thema: over rouwen en vooruitzien; 21 november, 2010
 • #mkbkr8; thema: advent, afwachten of verwachten? 4 december, 2010
 • Immanuel, God met ons; thema: De liefde voor de macht maakt plaats voor de macht van de liefde 19 december, 2010
 • De vlinder; thema: over transformatie, kerstnacht 2010, 24 december, 2010
 • 2011

  De eerste brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe (alternatieve lezing van het preekrooster De Eerste Dag)

 • Eenheid en verbinding; thema: over verbinding als alternatief voor verdeeldheid; 10 januari 2011
 • Wijze dwazen; thema: een andere kijk op wijsheid; 16 januari 2011
 • Het rationele bewustzijn voorbij; thema: over de geest van de wereld en de Geest van God; 30 januari 2011
 • Gevulde vrijheid; thema: over over vrijheid, wet, wijsheid en stromende levensenergie; 13 februari 2011
 • #7di; thema: Seven days of inspiration over inspiratie, zwermen en daadkracht; 26 februari 2011
 • De eigenheid voorbij; thema: over goed en kwaad, eigenheid, liefde en toekomst ; 13 maart 2011
 • En weer verder volgens de lectio continua

 • Levend water; thema: over psychoanalyse en stromende energie; 27maart 2011
 • Zicht en inzicht; thema: over verder kijken dan je neus lang is; 10 april 2011
 • Pasen 2011; thema: over de tuinman, het tuingereedschap en de tuin, 24 april 2011
 • De stem van een roepende; thema: over overvloed in de tussentijd, 8 mei 2011
 • Utopia; thema: de wereld als Utopia, eu-topos, goede plek, 22 mei 2011
 • Verbinding in de transformatie; thema: 400 jaar Protestantse Gemeente in Gasselte, verbonden in tijd en ruimte, 5 juni 2011
 • De stem van je hart; thema: groeien in weerbarstige grond, 10 juli 2011
 • Groot onderhoud; thema: over vergeven en vertrouwen, 11 september 2011
 • Helen, jouw geschenk aan de wereld; thema: over liefde en onrecht, 18 september 2011
 • Loslaten met liefde; thema: over vriendelijke vastberadenheid, zachtaardige vrijmoedigheid en kosmische verbondenheid, 9 oktober 2011
 • In liefde verbonden; thema: geloven tegen de klippen op, 23 oktober 2011
 • Wat liefde bouwt …; thema: een warme geloofsgemeenschap, 7 november 2011
 • Een hoopvol perspectief; thema: gedragen door het licht in donkere tijden, 24 november 2011
 • De apocalyps; thema: de ondergang van de wereld, 4 december 2011
 • De warme geloofsgemeenschap; thema: over realistisch idealisme, 21 december 2011
 • Een stille nacht; thema: kerstnacht 2011, 24 december 2011
 • 2012, een bijzonder jaar

 • What’s in a name; thema: over uitdijend bewustzijn, 1 januari 2012
 • De Hemelwagen; thema: het roepingvisioen van Ezechiel, 5 februari 2012
 • Een delicatesse uit de hemel; thema: over de eenheid van materie en geest, 20 februari 2012
 • Stille overgave; thema: over vertrouwen voorbij de grenzen van de zekerheid, 4 maart 2012
 • Het witte goud; thema: over engelen en quantum-energie , 21 mei 2012
 • Geest in materie; thema: over licht en kleuren, geest en materie, en de verbinding daarvan, 9 september 2012
 • Bidden voorbij de dualiteit; thema: over dualiteit en het gebed dat daarin verbinding schept, 16 september 2012
 • De wet; thema: over wetten, blijdschap en vertrouwen, 14 oktober 2012
 • Bestaansrecht; thema: over je recht om te bestaan, 28 oktober 2012
 • Wees heilig; thema: over heiligheid, het liefdegebod en de chakra’s, 11 november 2012
 • Toekomst; thema: als het leven moeilijk is, 25 november 2012
 • De zilversmid; thema: De kunst van het uitzuiveren, 9 december 2012
 • Innerlijke rust en vrede ; thema: verbindende energie in de kerstnacht, 24 december 2012
 • 2013

 • Bethlehem, broodhuis ; thema: over eenvoud en gedeelde overvloed, 9 januari 2013
 • Intimiteit ; thema: over opgaan in een groter geheel, 20 januari 2013
 • Geestkracht ; thema: over dankbaarheid en vertrouwen, de vruchten van de Geest, 3 februari 2013
 • Inkeer ; thema: over over de veertig dagen tijd, beproevingen en inzicht in je diepere lagen, 17 februari 2013
 • Gij zult niet begeren ; thema: Het noodlot ten goede gekeerd, 3 maart 2013
 • Weerbaarheid; thema: over de zachte kracht van de liefde en weerbaarheid, 17 maart 2013
 • Pasen 2013; thema: Pasen, een wel heel oorspronkelijke bevestiging van het leven, 31 maart 2013
 • Hebt elkaar lief; thema: over de liefde als basis voor de nieuwe tijd, 28 april 2013
 • Wezenzondag; thema: over het wezen van de wees, 12 mei 2013
 • Paus Johanna; thema: over schepping en wijsheid, het mannelijk en het vrouwelijk principe en de verbinding daarvan, 26 mei 2013
 • Genade én wet; thema: over onnodige richtingenstrijd binnen de protestantse kerken, 16 juni 2013
 • Kijk vooruit; thema: Geloven, leren leven in onzekerheid, 30 juni 2013
 • De barmhartige Samaritaan; thema: hartverbinding, 14 juli 2013
 • De profeet Elia en de compassie

 • Compassie; thema: compassie, de verbinding van woord en daad, 15 september, 2013
 • Compassie andermaal; thema: de liefde, draagkracht en hoop, 29 september, 2013
 • Compassie? yes!; thema: buigen of barsten, 13 oktober, 2013
 • Compassie, onze diepste bestemming; thema: JHWH, in alle aeonen liefhebbend zichzelf, 29 oktober, 2013
 • Compassie en geloof; thema: compassie, diepste zin van de schepping, 10 november, 2013
 • Emanuel – God met ons; thema: geloven als het leven moeilijk is, herdenking van de overledenen in 2013, 24 november, 2013
 • Hartsverbinding; thema: over de hoer Rachab, 8 december, 2013
 • Kerstnacht 2013; thema: over de duisternis en het licht, 25 december, 2013
 • 2014

 • Dromen; thema: over dromen met werkelijkheidswaarde, 5 januari, 2014
 • Ken je mij?; thema: over het goede leven, 19 januari, 2014
 • Zacht en aardig; thema: over het goede leven, 2 februari, 2014
 • Het goede leven; thema: over de genade in de wet, 16 februari, 2014
 • Ruimte; thema: voorbij het eigen religieuze gelijk, 9 maart, 2014
 • Vrede; thema: herdenking en viering van het leven van onze dorpsgenoot en Taizé broeder Frank van het Hof die in januari dit jaar is overleden, 23 maart, 2014
 • De waterlelie; thema: Rijzend uit donker-koelen vijvergrond heeft zij het licht gevonden, 6 april, 2014
 • Pasen 2014; thema: een prachtig perspectief op een mooie toekomst, 20 april, 2014
 • Denk groot; thema: leven in overvloed, 4 mei, 2014
 • Feest; thema: 25 jaar bezig in de kerk, 18 mei, 2014
 • Er is genoeg; thema: van graaien naar geven en delen, 1 juni, 2014
 • Sjalom; thema: over de weg naar de liefde , 29 juni, 2014
 • Groeien in geloof; thema: over bewustwording en genezing tot in de donkerste krochten van de ziel, 13 juli, 2014
 • Vergeving; thema: over eindeloos vergeven en groeien in vergevingsgezindheid, 21 september, 2014
 • Familiekarma; thema: over de genezing van diepe wonden, 28 september, 2014
 • Verbrugging; thema: door het lijden heen naar de vrede, 12 oktober, 2014
 • Dopen; thema: over zichtbare en onzichtbare werkelijkheid en de verbinding daartussen, 26 oktober, 2014
 • Aandacht; thema: over ambachtelijke liefde en de daaruit resulterende diepe dankbaarheid, 9 november, 2014
 • Kosmische geborgenheid; thema: herdenking van de overledenen, 23 november, 2014
 • Kosmische onrust; thema: 2e advent, een uitweg uit de verwarring, 7 december, 2014
 • Kerstnacht 2014; thema: oervertrouwen, 25 december, 2014
 • 2015

 • De koningin van Sheba; thema: over het Messiaanse Rijk in aanbouw, 4 januari, 2015
 • Credo, ik geloof; thema: het leven vieren, 18 januari, 2015
 • Een verwarde jongeman; thema: de angst ontkracht, 1 februari, 2015
 • Twee in één; thema: de regenboog van twee kanten belicht, 22 februari, 2015
 • Het lichtbad; thema: over het spanningsveld tussen wilskracht en oervertrouwen, 22 maart, 2015 • Ik zou het leuk vinden als je op de gedachten in deze preek of in andere preken wilt reageren. Op de vaste pagina’s ‘Preken’ vind je een overzicht van alle preken, die je elk afzonderlijk kunt aanklikken.

Advertenties

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: